Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fårbo-Misterhult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fårbo-Misterhult 1204 10,6% 28,5% 27,4% 33,5% 4,9% 51,2% 48,8% 0,5% 0,9%
Summa 1204 10,6% 28,5% 27,4% 33,5% 4,9% 51,2% 48,8% 0,5% 0,9%

http://www.val.se