Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kristdala-Bråbo-Ishult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kristdala-Bråbo-Ishult 1309 12,5% 26,0% 26,7% 34,9% 6,2% 52,0% 48,0% 1,1% 0,4%
Summa 1309 12,5% 26,0% 26,7% 34,9% 6,2% 52,0% 48,0% 1,1% 0,4%

http://www.val.se