Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Döderhult-Bockara

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Döderhult-Bockara 1662 14,3% 32,6% 26,2% 26,9% 7,4% 52,8% 47,2% 0,3% 0,7%
Summa 1662 14,3% 32,6% 26,2% 26,9% 7,4% 52,8% 47,2% 0,3% 0,7%

http://www.val.se