Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1501 18,8% 20,7% 21,8% 38,8% 6,5% 46,7% 53,3% 0,1% 3,3%
Summa 1501 18,8% 20,7% 21,8% 38,8% 6,5% 46,7% 53,3% 0,1% 3,3%

http://www.val.se