Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Peru

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Peru 1327 19,7% 24,8% 20,4% 35,0% 8,7% 48,2% 51,8% 0,5% 0,8%
Summa 1327 19,7% 24,8% 20,4% 35,0% 8,7% 48,2% 51,8% 0,5% 0,8%

http://www.val.se