Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skogshaga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skogshaga 1074 18,2% 29,0% 22,7% 30,1% 7,9% 48,8% 51,2% 0,5% 0,6%
Summa 1074 18,2% 29,0% 22,7% 30,1% 7,9% 48,8% 51,2% 0,5% 0,6%

http://www.val.se