Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Lund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Lund 1878 14,1% 35,5% 26,1% 24,3% 6,3% 48,9% 51,1% 0,3% 0,7%
Summa 1878 14,1% 35,5% 26,1% 24,3% 6,3% 48,9% 51,1% 0,3% 0,7%

http://www.val.se