Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Johannesdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Johannesdal 1567 19,2% 28,0% 24,7% 28,1% 8,8% 50,7% 49,3% 0,2% 1,3%
Summa 1567 19,2% 28,0% 24,7% 28,1% 8,8% 50,7% 49,3% 0,2% 1,3%

http://www.val.se