Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östermalm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östermalm 1020 25,4% 25,2% 19,9% 29,5% 8,8% 48,8% 51,2%   0,9%
Summa 1020 25,4% 25,2% 19,9% 29,5% 8,8% 48,8% 51,2% 0,9%

http://www.val.se