Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södermalm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södermalm 1130 20,6% 26,7% 24,5% 28,1% 7,8% 48,0% 52,0% 0,4% 1,0%
Summa 1130 20,6% 26,7% 24,5% 28,1% 7,8% 48,0% 52,0% 0,4% 1,0%

http://www.val.se