Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Djurgården-Törnsfall

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Djurgården-Törnsfall 1769 13,8% 29,4% 28,3% 28,5% 6,8% 50,3% 49,7% 0,3% 1,2%
Summa 1769 13,8% 29,4% 28,3% 28,5% 6,8% 50,3% 49,7% 0,3% 1,2%

http://www.val.se