Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gladhammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gladhammar 1095 14,2% 26,6% 27,1% 32,1% 6,4% 50,6% 49,4% 0,1% 1,1%
Summa 1095 14,2% 26,6% 27,1% 32,1% 6,4% 50,6% 49,4% 0,1% 1,1%

http://www.val.se