Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ukna-Västra Ed

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ukna-Västra Ed 1076 11,9% 20,7% 27,3% 40,1% 4,8% 52,7% 47,3% 0,3% 0,6%
Summa 1076 11,9% 20,7% 27,3% 40,1% 4,8% 52,7% 47,3% 0,3% 0,6%

http://www.val.se