Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Loftahammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Loftahammar 686 11,4% 18,4% 25,4% 44,9% 6,3% 51,9% 48,1% 0,4% 2,0%
Summa 686 11,4% 18,4% 25,4% 44,9% 6,3% 51,9% 48,1% 0,4% 2,0%

http://www.val.se