Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gamleby 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gamleby 1 1531 15,2% 18,9% 26,2% 39,8% 7,6% 46,6% 53,4% 0,5% 1,5%
Summa 1531 15,2% 18,9% 26,2% 39,8% 7,6% 46,6% 53,4% 0,5% 1,5%

http://www.val.se