Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gamleby 2-Lofta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gamleby 2-Lofta 1486 16,6% 24,5% 24,6% 34,4% 7,9% 50,7% 49,3% 0,5% 0,6%
Summa 1486 16,6% 24,5% 24,6% 34,4% 7,9% 50,7% 49,3% 0,5% 0,6%

http://www.val.se