Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hjorted

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hjorted 1106 14,0% 22,1% 29,2% 34,7% 7,7% 50,5% 49,5% 1,2% 0,5%
Summa 1106 14,0% 22,1% 29,2% 34,7% 7,7% 50,5% 49,5% 1,2% 0,5%

http://www.val.se