Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vimmerby 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vimmerby 2 1326 16,9% 27,2% 23,5% 32,4% 6,7% 48,3% 51,7%   0,8%
Summa 1326 16,9% 27,2% 23,5% 32,4% 6,7% 48,3% 51,7% 0,8%

http://www.val.se