Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vimmerby 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vimmerby 3 1399 16,4% 29,4% 18,1% 36,1% 8,1% 49,0% 51,0% 0,1% 1,2%
Summa 1399 16,4% 29,4% 18,1% 36,1% 8,1% 49,0% 51,0% 0,1% 1,2%

http://www.val.se