Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rumskulla-Pelarne

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rumskulla-Pelarne 551 14,3% 22,9% 27,2% 35,6% 7,1% 53,5% 46,5% 1,8% 1,3%
Summa 551 14,3% 22,9% 27,2% 35,6% 7,1% 53,5% 46,5% 1,8% 1,3%

http://www.val.se