Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Locknevi

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Locknevi 373 12,1% 22,5% 30,6% 34,9% 6,7% 54,7% 45,3% 0,8% 0,3%
Summa 373 12,1% 22,5% 30,6% 34,9% 6,7% 54,7% 45,3% 0,8% 0,3%

http://www.val.se