Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gullringen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gullringen 623 14,0% 23,0% 25,8% 37,2% 6,7% 53,8% 46,2% 1,1% 1,0%
Summa 623 14,0% 23,0% 25,8% 37,2% 6,7% 53,8% 46,2% 1,1% 1,0%

http://www.val.se