Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södra Vi

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södra Vi 1199 14,3% 30,5% 25,4% 29,9% 6,2% 51,9% 48,1% 0,2% 1,0%
Summa 1199 14,3% 30,5% 25,4% 29,9% 6,2% 51,9% 48,1% 0,2% 1,0%

http://www.val.se