Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borgholms 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borgholms 1 1258 14,4% 23,4% 24,9% 37,4% 6,0% 46,3% 53,7% 0,2% 1,2%
Summa 1258 14,4% 23,4% 24,9% 37,4% 6,0% 46,3% 53,7% 0,2% 1,2%

http://www.val.se