Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borgholms 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borgholms 2 1330 12,4% 19,5% 24,1% 44,0% 5,7% 46,5% 53,5% 0,5% 1,1%
Summa 1330 12,4% 19,5% 24,1% 44,0% 5,7% 46,5% 53,5% 0,5% 1,1%

http://www.val.se