Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Alböke-Föra-Bredsättra-Egby-Löt

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Alböke-Föra-Bredsättra-Egby-Löt 913 12,0% 21,1% 27,5% 39,3% 5,4% 51,3% 48,7% 0,7% 1,1%
Summa 913 12,0% 21,1% 27,5% 39,3% 5,4% 51,3% 48,7% 0,7% 1,1%

http://www.val.se