Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gärdslösa-Långlöt-Runsten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gärdslösa-Långlöt-Runsten 1044 14,5% 24,6% 29,5% 31,4% 5,8% 50,5% 49,5%   1,6%
Summa 1044 14,5% 24,6% 29,5% 31,4% 5,8% 50,5% 49,5% 1,6%

http://www.val.se