Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Böda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Böda 615 8,8% 16,4% 26,8% 48,0% 4,9% 50,9% 49,1% 1,3% 2,4%
Summa 615 8,8% 16,4% 26,8% 48,0% 4,9% 50,9% 49,1% 1,3% 2,4%

http://www.val.se