Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Högby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Högby 862 10,1% 17,5% 26,2% 46,2% 5,7% 51,2% 48,8% 0,8% 0,5%
Summa 862 10,1% 17,5% 26,2% 46,2% 5,7% 51,2% 48,8% 0,8% 0,5%

http://www.val.se