Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Källa-Persnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Källa-Persnäs 598 10,5% 16,6% 27,6% 45,3% 5,2% 52,8% 47,2% 0,3% 1,5%
Summa 598 10,5% 16,6% 27,6% 45,3% 5,2% 52,8% 47,2% 0,3% 1,5%

http://www.val.se