Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vilboken-Vilshult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vilboken-Vilshult 1676 19,8% 29,8% 24,5% 25,9% 8,5% 52,8% 47,2% 1,1% 1,8%
Summa 1676 19,8% 29,8% 24,5% 25,9% 8,5% 52,8% 47,2% 1,1% 1,8%

http://www.val.se