Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Jämshög-Gränum södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Jämshög-Gränum södra 2049 16,2% 25,6% 26,5% 31,8% 7,7% 51,1% 48,9% 0,5% 1,6%
Summa 2049 16,2% 25,6% 26,5% 31,8% 7,7% 51,1% 48,9% 0,5% 1,6%

http://www.val.se