Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brännaregården-Gränum norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brännaregården-Gränum norra 1021 12,2% 26,4% 27,2% 34,1% 6,3% 50,0% 50,0% 0,5% 0,7%
Summa 1021 12,2% 26,4% 27,2% 34,1% 6,3% 50,0% 50,0% 0,5% 0,7%

http://www.val.se