Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ekeryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ekeryd 927 20,3% 23,5% 21,0% 35,2% 8,1% 44,8% 55,2% 0,3% 2,0%
Summa 927 20,3% 23,5% 21,0% 35,2% 8,1% 44,8% 55,2% 0,3% 2,0%

http://www.val.se