Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Oredslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oredslund 1433 13,2% 24,8% 23,4% 38,6% 7,5% 51,5% 48,5% 1,2% 1,8%
Summa 1433 13,2% 24,8% 23,4% 38,6% 7,5% 51,5% 48,5% 1,2% 1,8%

http://www.val.se