Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Långö-Gräsvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Långö-Gräsvik 1265 30,1% 19,0% 24,7% 26,2% 16,9% 54,7% 45,3% 0,4% 1,5%
Summa 1265 30,1% 19,0% 24,7% 26,2% 16,9% 54,7% 45,3% 0,4% 1,5%

http://www.val.se