Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rosenfeldt m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rosenfeldt m.fl. 1528 27,4% 27,1% 19,5% 26,0% 8,8% 46,1% 53,9% 0,3% 1,8%
Summa 1528 27,4% 27,1% 19,5% 26,0% 8,8% 46,1% 53,9% 0,3% 1,8%

http://www.val.se