Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Möllebacken m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Möllebacken m.fl. 1409 32,4% 25,9% 17,7% 23,9% 9,6% 49,8% 50,2% 0,7% 1,6%
Summa 1409 32,4% 25,9% 17,7% 23,9% 9,6% 49,8% 50,2% 0,7% 1,6%

http://www.val.se