Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Wachtmeister m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Wachtmeister m.fl. 1417 30,3% 27,5% 16,0% 26,2% 9,1% 46,9% 53,1% 0,4% 2,3%
Summa 1417 30,3% 27,5% 16,0% 26,2% 9,1% 46,9% 53,1% 0,4% 2,3%

http://www.val.se