Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bergåsa m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bergåsa m.fl. 1043 25,1% 31,7% 25,4% 17,7% 14,2% 50,6% 49,4% 0,2% 1,2%
Summa 1043 25,1% 31,7% 25,4% 17,7% 14,2% 50,6% 49,4% 0,2% 1,2%

http://www.val.se