Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mariedal-Backabo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mariedal-Backabo 1331 11,2% 29,0% 22,8% 37,0% 5,1% 48,5% 51,5% 0,2% 4,5%
Summa 1331 11,2% 29,0% 22,8% 37,0% 5,1% 48,5% 51,5% 0,2% 4,5%

http://www.val.se