Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Verkö m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Verkö m.fl. 1092 12,5% 44,5% 22,8% 20,2% 6,9% 51,5% 48,5% 0,1% 1,4%
Summa 1092 12,5% 44,5% 22,8% 20,2% 6,9% 51,5% 48,5% 0,1% 1,4%

http://www.val.se