Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lyckeby V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lyckeby V 1232 10,3% 25,8% 20,0% 43,9% 5,4% 44,2% 55,8% 0,1% 0,4%
Summa 1232 10,3% 25,8% 20,0% 43,9% 5,4% 44,2% 55,8% 0,1% 0,4%

http://www.val.se