Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kättilsmåla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kättilsmåla 816 15,8% 31,0% 27,1% 26,1% 7,0% 53,4% 46,6% 0,2%  
Summa 816 15,8% 31,0% 27,1% 26,1% 7,0% 53,4% 46,6% 0,2%

http://www.val.se