Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lyckeby Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lyckeby Ö 1725 13,1% 36,8% 25,6% 24,5% 6,3% 51,4% 48,6%   1,3%
Summa 1725 13,1% 36,8% 25,6% 24,5% 6,3% 51,4% 48,6% 1,3%

http://www.val.se