Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Spandelstorp m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Spandelstorp m.fl. 1592 17,2% 35,4% 23,9% 23,5% 8,3% 49,1% 50,9% 0,1% 0,7%
Summa 1592 17,2% 35,4% 23,9% 23,5% 8,3% 49,1% 50,9% 0,1% 0,7%

http://www.val.se