Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Jämjö N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Jämjö N 1520 17,6% 30,3% 22,7% 29,3% 7,6% 51,2% 48,8% 0,1% 0,3%
Summa 1520 17,6% 30,3% 22,7% 29,3% 7,6% 51,2% 48,8% 0,1% 0,3%

http://www.val.se