Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Jämjö S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Jämjö S 1226 14,3% 32,5% 22,3% 31,0% 6,9% 47,5% 52,5% 0,1% 0,7%
Summa 1226 14,3% 32,5% 22,3% 31,0% 6,9% 47,5% 52,5% 0,1% 0,7%

http://www.val.se