Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Strömsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Strömsberg 833 13,7% 33,0% 28,0% 25,3% 5,6% 52,9% 47,1% 0,2% 1,0%
Summa 833 13,7% 33,0% 28,0% 25,3% 5,6% 52,9% 47,1% 0,2% 1,0%

http://www.val.se