Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rödeby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rödeby N 1567 12,7% 35,9% 19,7% 31,7% 6,4% 48,3% 51,7% 0,2% 1,0%
Summa 1567 12,7% 35,9% 19,7% 31,7% 6,4% 48,3% 51,7% 0,2% 1,0%

http://www.val.se